VolRC RAS scientific journal (online edition)
22.04.202404.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Information technologies"

BUSINESS PROCESSES MODELING: APPROACHES, METHODS AND TOOLS

Skorodumov P.V.

5 (15), 2014

Skorodumov P.V. BUSINESS PROCESSES MODELING: APPROACHES, METHODS AND TOOLS. Territorial development issues, 2014, no. 5 (15). URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1413?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Analiz sovremennyh sredstv modelirov aniya biznes-processov [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.reengine.ru/index.asp?Menu=2&Sub=2
 2. Bapanov, V. V. Reinzhiniring biznes-processov: etapy razrabotki i realizacii [Elektronnyy resurs] / V. V. Baranov. – Rezhim dostupa : http://www.elitarium.ru/2012/11/14/reinzhiniring_biznes_processov_ jetapy_razrabotki_realizacii.html
 3. Bapinov, V. A. Reinzhiniring: suschnost i metodologiya [Elektronnyy resurs] / V. A. Barinov. – Rezhim dostupa : http://www.elitarium.ru/2006/05/12/reinzhiniring_sushhnost_i_metodologija.html
 4. Vendrov, A. M. Metody i sredstva modelirovaniya biznes-processov (obzor) [Tekst] / Vendrov A. M. // Informacionnyy byulleten. – 2004. – № 10 (137). – 32 s.
 5. Duhanov, A. V. Imitacionnoe modelirovanie slozhnyh sistem [Tekst] / A. V. Duhanov, O. N. Medvedeva // Kurs lekciy. – Vladimir : VGU, 2010. – 118 s.
 6. Kotov, V. E. Seti Petri [Tekst] / V. E. Kotov. – M. : Nauka, 1984. – 160 s.
 7. Malkov, M. V. Seti Petri i modelirovanie [Elektronnyy resurs] / M. V. Malkov, S. N. Malygina. – Rezhim dostupa : http://cyberleninka.ru/article/n/seti-petri-i-modelirovanie
 8. Oyhman, E. G. Reinzhiniring biznesa: reinzhiniring organizaciy i informacionnye tehnologii [Tekst] / E. G. Oyhman, E. V. Popov. – M. : Finansy i statistika, 1997. – 336 s.
 9. Piterson, Dzh. Teo riya setey Petri i modelirovanie sistem [Tekst] / Dzh. Piterson. – M. : Mir, 1984. – 264 s.
 10. Poleschuk, N. A. Modelirovanie zatrat v ekonomicheskih sistemah s pomoschyu setey Petri [Elektronnyy resurs] / N. A. Poleschuk. – Rezhim dostupa : http://www.marketing-mba.ru/article/v4_11/Paliashchuk.pdf
 11. Repin, V. V. Processnyy podhod k upravleniyu. Modelirovanie biznes-processov [Tekst] / V. V. Repin, V. G. Eliferov. – M. : Mann, Ivanov i Ferber, 2013. – 544 s.
 12. Skorodumov, P. V. Modelirovanie slozhnyh dinamicheskih sistem na baze vlozhennyh gibridnyh setey Petri [Tekst] / P. V. Skorodumov // Sistemy upravleniya i informacionnye tehnologii: nauchno- tehnicheskiy zhurnal. – Moskva-Voronezh : Nauchnaya kniga, 2008. – S.
 13. Hammer, M. Reinzhiniring korporacii. Manifest revolyucii v biznese [Tekst] / M. Hammer, D. Champi. – M. : Mann, Ivanov i Ferber, 2007. – 55 s.
 14. Yablochnikov, E. I. Reinzhiniring bizness-processov proektirovaniya i proizvodstva [Tekst] / E. I. Yablochnikov, V. I. Molochnik, Yu. N. Fomina. – SPb. : SPbGUITMO, 2008. – 152 s.
 15. Mayer, R. Delivering Results: Evolving BPR from Art to Engineering [Electronic resource] / R. Mayer ,P. de Witte. – Available at : http:// www.idef.com
 16. WF-seti Petri [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://ru.wikipedia.org/wiki/WF-seti

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: