VolRC RAS scientific journal (online edition)
21.02.202402.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Management of research activity in the region"

ISSUES OF ENHANCEMENT OF THE QUALITY OF A SCIENTIFIC JOURNAL

Zagrebel’nyi A.V.

7 (17), 2014

Zagrebel’nyi A.V. ISSUES OF ENHANCEMENT OF THE QUALITY OF A SCIENTIFIC JOURNAL. Territorial development issues, 2014, no. 7 (17). URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1429?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Kabakova, E. A. Veb-sayt nauchno-issledovatelskogo uchrezhdeniya: napolnenie, posetiteli, razvitie [Elektronnyy resurs] / E. A. Kabakova, V. S. Uskov // Voprosy territorialnogo razvitiya. – 2014. – № 3 (13). – Rezhim dostupa : http://goo.gl/7fgnqZ
 2. Kirillova, O. V. Redakcionnaya podgotovka nauchnyh zhurnalov po mezhdunarodnym standartam. Rekomendacii eksperta BD Scopus [Tekst] / O. V. Kirillova. – M., 2013. – 90 s.
 3. Markusova, V. A. Bibliometricheskie pokazateli rossiyskoy nauki i RAN (1997 – 2007) [Tekst] / V. A. Markusova, V. V. Ivanov, A. E. Varshavskiy // Vestnik RAN. – 2009. – T. 79. – № 7. – S. 483–491.
 4. Pislyakov, V. V. Metody ocenki nauchnogo znaniya po pokazatelyam citirovaniya [Tekst] / V. V. Pislyakov // Sociologicheskiy zhurnal. – 2007. – № 1. – S. 128–140.
 5. Solnyshkov, M. E. Naukometricheskie harakteristiki sovremennyh nauchno-pedagogicheskih issledovaniy: dis. na soisk. uch. st. kand. pedagog. nauk [Tekst] / M. E. Solnyshkov. – Rostov n/D : izd-vo TGPI, 2006. – 253 s.
 6. Sychev, M. F. K voprosu o sootvetstvii sovremennogo nauchnogo zhurnala mezhdunarodnym standartam kachestva [Tekst] / M. F. Sychev, A. V. Zagrebelnyy // Ekonomicheskie i socialnye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. – 2013. – № 6 (30). – S. 201–206.
 7. Tihonov, V. V. Istoricheskaya nauka cherez prizmu Rossiyskogo indeksa nauchnogo citirovaniya (RINC) [Elektronnyy resurs] / V. V. Tihonov. Rezhim dostupa : http://mkonf.iriran.ru/papers.php?id=42
 8. Tretyakova, O. V. Vozmozhnosti i perspektivy ispolzovaniya indeksov citirovaniya v ocenke rezultatov deyatelnosti nauchnogo uchrezhdeniya [Tekst] / O. V. Tretyakova, E. A. Kabakova // Ekonomicheskie i socialnye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. – 2013.
 9. Tretyakova, O. V. K voprosu ob impakt-faktore nauchnogo zhurnala i metodikah ego formirovaniya [Elektronnyy resurs] / O. V. Tretyakova // Voprosy territorialnogo razvitiya. – 2014. – № 5 (15). – Rezhim dostupa : http://goo.gl/soCZN0
 10. Gl?nzel, W. On the opportunities and limitations of the H-index [Text] / W. Gl?nzel // Sci. Focus. – 2006. – Vol. 67. – No. 1. – Pp. 10–11.
 11. Hirsch, J. E. An index to quantify an individual’s scientific research output [Text] / J. E. Hirsch // Proc. Of the National Acad. Sci. USA. – 2005. – Vol. 102. – No. 46. – Pp. 16569–16572.
 12. Lehnmann, S. Measures and mismeasures of scientific quality [Electronic resource] / S. Lehnmann, A. D. Jackson, B. E. Lautrup. – Available at : http://arxiv.org/abs/physics/0512238
 13. Sidiropuolos, A. Generalized Hirsch h-index for disclosing latent facts in citation networks [Text] / A. Sidiropuolos, D. Katsaros, Y. Manolopoulos // Scientometrics. – 2007. – Vol. 72. – Iss. 2. – Pp. 253–280.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: