VolRC RAS scientific journal (online edition)
04.03.202403.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Information technologies"

PROJECT MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION: ANALYSIS OF APPROACHES AND EXISTING SOFTWARE SOLUTIONS

Varlamov S.V., Skorodumov P.V.

5 (25), 2015

Varlamov S.V., Skorodumov P.V. PROJECT MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION: ANALYSIS OF APPROACHES AND EXISTING SOFTWARE SOLUTIONS. Territorial development issues, 2015, no. 5 (25). URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1505?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Aleksandresku, A. Sovremennoe proektirovanie na S++ [Tekst] / A. Aleksandresku. – M. : Vilyams, 2008. – 336 s.
 2. Ahtyrchenko, K. V. Metody i tehnologii reinzhiniringa IS [Elektronnyy resurs] / K. V. Ahtyrchenko, T. P. Sorokvasha. – Rezhim dostupa : http://citforum.ru/SE/project/isr
 3. Bitriks24 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : https://www.bitrix24.ru
 4. GOST R 54869-2011 Proektnyy menedzhment. Trebovaniya k upravleniyu proektom [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.dkp31.ru/sites/default/files/doc/gost_r_54869-2011_proektnyy_menedzhment_trebovaniya_k_upravleniyu_proektom_.pdf
 5. Grinberg, P. CRM so skorostyu sveta [Tekst] / P. Grinberg. – SPb. : Simvol Plyus, 2007. – 528 s.
 6. Kolesov, A. Model SaaS – v mire i v Rossii [Elektronnyy resurs] / A. Kolesov. – Rezhim dostupa : http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=12825
 7. Korzhov, V. Mnogourovnevye sistemy klient-server [Elektronnyy resurs] / V. Korzhov. – Rezhim dostupa : http://www.osp.ru/nets/1997/06/142618
 8. Koterov, D. PHP 5 [Tekst] / D. Koterov, A. Kostarev. – SPb. : BHV-Peterburg, 2014. – 1104 s.
 9. Megaplan [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : https://megaplan.ru
 10. Priemy obektno-orientirovannogo proektirovaniya. Patterny proektirovaniya [Tekst] / E. Gamma, R. Helm, R. Dzhonson, Dzh. Vlissides. – SPb. : Piter, 2001. – 368 s.
 11. Rayzberg, B. A. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar [Tekst] / B. A. Rayzberg, L. Sh. Lozovskiy, E. B. Starodubceva. – 2-e izd., ispr. – M. : INFRA-M, 1999. – 479 s.
 12. Chernyak, L. SaaS – konec nachala [Elektronnyy resurs] / L. Chernyak. – Rezhim dostupa : http://www. osp.ru/os/2007/10/4706040
 13. Comindwork [Electronic resource]. – Available at : http://www.comindwork.com
 14. ONLYOFFICE [Electronic resource]. – Available at : https://www.onlyoffice.com/ru
 15. Performance of Yii [Electronic resource]. – Available at : http://www.yiiframework.com/performance
 16. Project Kaiser [Electronic resource]. – Available at : http://www.projectkaiser.com
 17. TeamBridge [Electronic resource]. – Available at : http://www.teambridge.ru
 18. Worksection [Electronic resource]. – Available at : http://worksection.com/en
 19. Yii framework [Electronic resource]. – Available at : http://www.yiiframework.com

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: