VolRC RAS scientific journal (online edition)
26.02.202402.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Territorial economy"

Problems of Small and Medium-Sized Business in the VolRC RAS Studies

Mazilov E.A., Davydova A.A.

Volume 9, Issue 2, 2021

Mazilov Е.А., Davydova А.А. Problems of Small and Medium-Sized Business in the VolRC RAS Studies. Territorial development issues, 2021, vol. 9, no. 2. DOI: 10.15838/tdi.2021.2.57.1 URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/28891?_lang=en

DOI: 10.15838/tdi.2021.2.57.1

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Basareva V.G. Malyy biznes Rossii: teoreticheskiye osnovy issledovaniya, modelirovaniye, kontseptsiya gosudarstvennogo regulirovaniya [Small Business in Russia: Research Theoretical Foundations, Modeling, State Regulation Concept]. Ed. by Novoselov A.S. Novosibirsk: IEOPP SO RAN, 2013. 295 p.
 2. Buchvald Е.М. Legal and institutional issues in the state policy for development and support of small and medium businesses. Finansy: teoriya i praktika=Finance: Theory and Practice, 2016, no. 3, pp. 1–18 (in Russian).
 3. Kolesnikova L.A. Predprinimatel'stvo i malyy biznes v sovremennom gosudarstve: upravleniye razvitiyem: monografiya [Entrepreneurship and Small Business in Modern State: Development Management: Monograph]. Moscow: Novyy Logos, 2000. 290 p.
 4. Knight F.H. Risk, neopredelennost' i pribyl' [Risk, Uncertainty and Profit]. Moscow: Delo, 2003. 359 p.
 5. Vilenskii A.V. Makroekonomicheskiye institutsional'nyye ogranicheniya razvitiya rossiyskogo malogo predprinimatel'stva: monografiya [Macroeconomic Institutional Constraints on the Development of Russian Small Business: Monograph]. Moscow: Nauka, 2007. 240 p.
 6. Kirzner I.M. Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of Economic Literature, 1997, vol. XXXV, pp. 60–85.
 7. Ageev A.I., Karpukhina E. Business Social Responsibility: Domestic Facets and Foreign Standards. Ekonomicheskiye strategii=Economic Strategies, 2002, no. 2, pp. 60–63 (in Russian).
 8. Asaual A.N. Interaction between the state and business in solving social problems. Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia, 2010, no. 2, pp. 4–7 (in Russian).
 9. Lapusta M.G., Starostin Yu.L. Maloye predprinimatel'stvo [Small Business]. Moscow: Infa-M, 2007. 372 p.
 10. Meyer-Stamer J. Making market systems work? For the poor? Small Enterprise Development, 2006, vol. 17 (4), pp. 21–32. DOI: 10.3362/0957-1329.2006.041
 11. Sharygin M.D., Krotov I.I., Noskov D.A. Functions of small business in regional socioeconomics system. In: Ustoychivoye razvitiye sotsioekonomiki regionov: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Sustainable Development of Regions’ Socioeconomics: Materials of All-Russian Scientific and Practical Conference]. Perm, 2012, pp. 168–171 (in Russian).
 12. Shed’ko Yu.N. Region’s sustainable development as a socio-ecological system. Upravlencheskiye nauki v sovremennoy Rossii=Management Sciences in Modern Russia, 2014, vol. 1, no. 1, pp. 266–269 (in Russian).
 13. Schumpeter J. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Economic Development Theory]. Moscow: Progress, 1982. 455 p.
 14. Gritsunova S.V., Lotareva Ch.M. Development of small business in Russia. Mir nauki=World of Science, 2015, no. 2. Available at: http://mir-nauki.com/PDF/07KMN215.pdf (accessed: February 25, 2021; in Russian).
 15. Rybina M.N. The main stages of the formation of small business in the context of modern radical market reforms in Russia. Menedzhment v Rossii i za rubezhom=Management in Russia and Abroad, 2001, no. 2, pp. 44–59 (in Russian).
 16. Belousov A.R. Formation stages of Russian reproduction model. Problemy prognozirovaniya=Forecasting Problems, 2001, no. 2, pp. 1–23 (in Russian).
 17. Kryukov A.F. et al. Predprinimatel'stvo i ustoychivost' krupnykh organizatsiy v usloviyakh ekonomicheskikh tsiklov: monografiya [Entrepreneurship and Sustainability of Large Organizations in the Context of Economic Cycles: Monograph]. Federal Agency for Education, Siberian Federal University, Institute of Economics, Management and Environmental Management. Krasnoyarsk: SFU, 2009. 380 p.
 18. Mazilov Е.А., Davydova А.А. Problems of scientific and technological development in the VolRC RAS studies. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2020, no. 6 (110), pp. 7–20. DOI: 10.15838/ptd.2020.6.110.1 (in Russian).
 19. Zhirnov Е.М. Problemy razvitiya chastnogo predprinimatel'stva v Vologde (po rezul'tatam oprosa rukovoditeley chastnykh predpriyatiy v I kvartale 1995 goda): preprint [Development Problems of Private Entrepreneurship in Vologda (According to the Results of a Survey of Heads of Private Enterprises in the 1st Quarter of 1995): Preprint]. Vologda: VNKTs TsEMI RAN, 1995. 33 p.
 20. Ilyin V.A., Zhirnov Е.М. Malyy i sredniy biznes v Vologodskoy oblasti [Small and Medium Business in the Vologda Oblast] Ed. by Sychev M.F. Vologda: VNKTs TsEMI RAN, 1996. 55 p.
 21. Ilyin V.A. Maloye predprinimatel'stvo v Vologodskoy oblasti [Small Business in the Vologda Oblast]. St. Petersburg: ISEP RAN, 1998. 39 p.
 22. Ilyin V.A., Zhirnov Е.М. Malyy biznes v regione: tendentsii i problemy razvitiya [Small Business in the Region: Trends and Development Problems]. Vologda: VNKTs TsEMI RAN, 1998. 56 p.
 23. Zhirnov Е.М. Maloye predprinimatel'stvo v Vologodskoy oblasti [Small Business in the Vologda Oblast]. Vologda: VNKTs TsEMI RAN, 1999. 30 p.
 24. Gulin К.А., Khamidulina Е.А. Problemy i perspektivy razvitiya malogo predprinimatel'stva [Problems and Prospects for Small Business Development]. Vologda: VNKTs TsEMI RAN, 2005. 76 c.
 25. Gulin К.А., Selivanov Е.А. Problems and prospects for small business development in the Vologda Oblast. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2002, no. 16, pp. 30–39 (in Russian).
 26. Khamidulina Е.А., Gulin К.А. Small business development problems. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2002, no. 18, pp. 64–72 (in Russian).
 27. Terebova S.V. et al. Predprinimatel'stvo v regione: sostoyaniye, perspektivy: monografiya [Entrepreneurship in the Region: State, Prospects: Monograph]. Vologda: ISERT RAN, 2011. 160 p.
 28. Gulin К.А. et al. Maloye predprinimatel'stvo v ekonomike territoriy: monografiya [Small Business in the Economy of Territories: Monograph]. Vologda: FSBIS VolRC RAS, 2017. 128 p.
 29. Terebova S.V. The current state and specifics of small business development in Russia. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, no. 1, pp. 178–199 (in Russian).
 30. Chekavinskii A.N. et al. Natsional'naya bezopasnost' Rossii: problemy obespecheniya ekonomicheskogo rosta: monografia [Russia’s National Security: Problems of Ensuring Economic Growth: Monograph]. Ed. by Ilyin V.A., Uskova T.V. Vologda: ISERT RAN, 2016. 300 p.
 31. Kremin А.Е. Upravleniye ekonomikoy regiona na osnove razvitiya malogo biznesa: monografiya [Regional Economy Management on the Basis of Small Business Development: Monograph]. Vologda: FSBIS VolRC RAS, 2019. 150 p.
 32. Mazilov Е.А., Kremin А.Е. The role of small business in the socio-economic development of Russian regions: problems and trends. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2018, no. 2, pp. 7–18 (in Russian).
 33. Kremin А.Е. Assessment of the influence of functioning of small business on the economy of a municipal entity. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2017, no. 1, pp. 59–77 (in Russian).
 34. Kuznetsova E.P. Methodological approach to assessing the entrepreneurship impact of region’s local territories on its socio-economic development. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2020, no. 6, pp. 176–191 (in Russian).
 35. Kremin А.Е., Gulin К.А. Managing the functioning of small business at the municipal level as a driver of regional economic development. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, no. 4, pp. 94–110 (in Russian).
 36. Kremin А.Е. Assessment methodology of state support efficiency of small entrepreneurship in the region. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2017, no. 3, pp. 46–61 (in Russian).
 37. Ilyin V.A. et al. Natsional'nyye proyekty 2019–2024 gg.: analiz i klyuchevyye riski ikh realizatsii. Nauchno-tekhnologicheskaya sfera i predprinimatel'stvo: nauchno-analiticheskoye izdaniye [National Projects 2019–2024: Analysis and Key Risks of Their Implementation. Scientific and Technological Sphere and Entrepreneurship: Scientific and Analytical Edition]. Vologda: FSBIS VolRC RAS, 2019. 75 p.
 38. Mazilov Е.А., Kremin А.Е. Formation of the system focused on strategic planning of small business development. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2019, no. 3, pp. 7–20 (in Russian).
 39. Podoljakin О.V., Pleshakov P.S. The terms of entrepreneurial activity in the region. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2012, no. 2, pp. 30–35 (in Russian).
 40. Terebova S.V. Business environment in the region: current state and suggestions for improvement. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2013, no. 4, pp. 7–14 (in Russian).
 41. Mazilov Е.А., Efremov I.А. Revisiting the issue of administrative business climate improving. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2020, no. 5, pp. 34–48 (in Russian).
 42. Terebova S.V. Small business as the factor increasing the employment rate and incomes of the population. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2013, no. 5, pp. 112–122 (in Russian).
 43. Kremin А.Е., Rossoshanskii А.I. Small business and living standards of the population: mutual influence and management issues Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2020, no. 2, pp. 214–229 (in Russian).
 44. Yegorikhina S.Yu. Entrepreneurial potential of region’s population. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2011, no. 1, pp. 42–50 (in Russian).
 45. Yakushev N.О. The contribution of small business to the Russian export. Voprosy territorial’nogo razvitiya=Territorial Development Issue, 2018, no. 5 (45). Available at: http://vtr.vscc.ac.ru/article/27991. DOI: 10.15838/tdi.2018.5.45.7 (in Russian).
 46. Yakushev N.О. Evaluation problems of export activities of small and medium-sized businesses in region. Voprosy territorial’nogo razvitiya=Territorial Development Issue, 2019, no. 4 (49). Available at: http://vtr.isert-ran.ru/article/28298. DOI: 10.15838/tdi.2019.4.49.2 (in Russian).
 47. Yakushev N.O. Improving the tools for assessing and managing export activities of SMEs in the region. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2020, no. 3, pp. 143–157 (in Russian).
 48. Mitenev V.V., Sychev M.F. Innovatsionnyye protsessy v mashinostroyenii Vologodskoy oblasti [Innovative Processes in Mechanical Engineering of the Vologda Oblast]. Ed. by Polyakov М.М. Vologda: VKNTs TsEMI RAN, 2004. 47 p.
 49. Terebova S.V., Borisov V.N. The development of small innovative business in the industrial, scientific and educational sector in Russia. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2019, no. 3, pp. 55–76 (in Russian).
 50. Yakushev N.O. Technology entrepreneurship in Russia: evaluation problems. Voprosy territorial’nogo razvitiya=Territorial Development Issue, 2020, vol. 8, no. 3. DOI: 10.15838/tdi.2020.3.53.3. Available at: http://vtr.isert-ran.ru/article/28589 (in Russian).
 51. Yakushev N.O. Specificity of the development of technological entrepreneurship: analysis of foreign practices. Nauchnyye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika=Scientific Research and Development. Economics, 2020, no. 6, pp. 22–29. DOI: https://doi.org/10.12737/2587-9111-2020-22-29 (in Russian).

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: