VolRC RAS scientific journal (online edition)
19.04.202404.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Humanities"

Применение дифференцированного подхода при обучении школьников экономике

Rybicheva O.Y., Smirnova N.V. .

8 (8), 2013

Rybicheva O.Y., Smirnova N.V. . Применение дифференцированного подхода при обучении школьников экономике. Territorial development issues, 2013, no. 8 (8). URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1357?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Antropova, M.V. Differencirovannoe obuchenie: pedagogicheskaya i fiziologicheskaya ocenka [Tekst] / M.V. Antropova, G.G. Manke, L.M. Kuznecova // Pedagogika. – 1992. – № 9-10. – S. 23 28.
  2. Babanskiy, Yu.K. Pedagogika [Tekst]: ucheb. posob. dlya stud. ped. vuzov / Yu.K. Babanskiy, V.A. Slastenin, N.A. Sorokin; pod red. Yu.K. Babanskogo. – M.: Prosveschenie, 1988. – 479 s.
  3. Garmanova, O.Yu. Ekonomicheskoe shkolnoe obrazovanie: istoriya i realnost / O.Yu. Garmanova // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. – 2013. – Tom 19. – № 1. – S. 6-9.
  4. Gleyzer, G.D. O differencirovannom obuchenii [Tekst] / G.D. Gleyzer // Matematika v shkole. – 1995. – № 40. – 5 s.
  5. Episheva, O.B. Tehnologiya obucheniya matematike na osnove deyatelnostnogo podhoda [Tekst]: kniga dlya uchitelya / O.B. Episheva. – M.: Prosveschenie, 2003. – 223 s.
  6. Nazirova, L.K. Formirovanie poznavatelnyh interesov uchaschihsya v usloviyah differencirovannogo obucheniya gumanitarno-estestvennym disciplinam [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-poznavatelnykh interesovuc
  7. Otchёt o deyatelnosti ekonomicheskogo shkolnogo fakultativa NOC ISERT RAN v 2012/ 2013 uch. g. [Tekst] / V.I. Popova, O.Yu. Garmanova, M.G. Telenkova, I.A. Koroleva, A.B. Kulakova. – Vologda: ISERT RAN, 2013. – 90 s.
  8. Popova, V.I. Primenenie obrazovatelnyh tehnologiy v usloviyah Nauchno -obrazovatelnogo centra [Tekst] / V.I. Popova, O.Yu. Garmanova // Sbornik nauchnyh trudov SWorld. – Vyp. 2. – Tom 13. – Odessa: KUPRIENKO, 2013. – S. 73-76.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: