VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Territorial social development"

The Role of Scientific and Technical Creativity Contests in Children’s and Youths’ Personal Development

Babich L.V., Mironenko E.S.

Volume 8, Issue 4, 2020

Babich L.V., Mironenko E.S. The role of scientific and technical creativity contests in children’s and youths’ personal development. Territorial development issues, 2020, vol. 8, no. 4. DOI: 10.15838/tdi.2020.4.54.2 URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/28674?_lang=en

DOI: 10.15838/tdi.2020.4.54.2

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Mazilov E.A., Shen F. Nauchno-tehnologicheskiy potencial territoriy Rossii i Kitaya: ocenka i napravleniya razvitiya // Ekonomicheskie i socialnye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. 2018. T. 11. № 1. S. 70–83. DOI: 10.15838/esc.2018.1.55.5
 2. Poholkov Yu.P., Rozhkova S.V., Tolkacheva K.K. Sovremennoe inzhenernoe obrazovanie kak osnova tehnologicheskoy modernizacii Rossii // Nauch.-tehn. vedom. S.-Peterb. gos. politeh. un-ta. 2012. № 2. S. 302–306.
 3. Chubik M., Slesarenko E. Educating competitive engineers as a response to new industrialisation environment. In: 5th Intern. Conf. of Education, Research and Innovation (ICERI). Madrid, 2012, Nov. 19–21. Available at: https://www.researchgate.net/publication/277022770_Educating_competitive_engineers_as_a_response_to_new_industrialization_environment
 4. Vosproizvodstvo inzhenernyh kadrov: vyzovy novogo vremeni / L.N. Bannikova [i dr.]; pod obsch. red. L.N. Bannikovoy. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2015. 364 s. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32709/1/978-5-7996-0000_2015.pdf (data obrascheniya 25.06.2020).
 5. Alpay E. Student-Inspired Activities for the Teaching and Learning of Engineering Ethics. Science and engineering ethics, 2013, no. 19 (4), pp. 1455–1468. Available at: https://www.researchgate.net/publication/51531572_Student-Inspired_Activities_for_the_Teaching_and_Learning_of_Engineering_Ethics
 6. Mann A., DiPrete T.A. Trends in gender segregation in the choice of science and engineering majors. Social science research, 2013, no. 42 (6), pp. 1519–1541. Available at: https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/35980.pdf
 7. Gulin K.A. Nauchno-tehnologicheskoe razvitie kak osnova realizacii socialno-ekonomicheskogo potenciala territoriy i povysheniya tempov ekonomicheskogo rosta: nauch. soobschenie na zasedanii uchenogo soveta ISERT RAN. URL: http://www.vscc.ac.ru/uploads/activity_files/2016/07/3916.pdf (data obrascheniya 25.06.2020).
 8. Mavrin B.M. Teoreticheskie osnovy nauchno-tehnicheskogo tvorchestva // Vestn. Sam. gos. tehn. un-ta. Ser.: Psihol.-ped. nauki. 2006. № 47. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-nauchno-tehnicheskogo-tvorchestva (data obrascheniya 26.06.2020).
 9. Beskova I.A. Kak vozmozhno tvorcheskoe myshlenie? M.: Znanie, 1993. 198 s.
 10. Medvedev G.V., Novoselova A.A. Nauchno-tehnicheskoe tvorchestvo – chast pedagogicheskoy sistemy. URL: http://elib.altstu.ru/disser/conferenc/2010/02/pdf/207medvedev.pdf (data obrascheniya 25.06.2020).
 11. Davydov V.V. Vozrastnye aspekty razvitiya vsestoronney i garmonichnoy lichnosti // Psihologo-pedagogicheskie problemy stanovleniya lichnosti v detskom vozraste: sb. nauch. tr. / APN SSSR, NII obsch. pedagogiki; pod red. V.V. Davydova, I.V. Dubrovinoy. M., 1980. S. 3–14.
 12. Ivcevic Z., Mayer J.D. Creative Types and Personality. Imagination, Cognition and Personality, 2006, no. 26 (1), pp. 65–86. Available at: https://doi.org/10.2190/0615-6262-G582-853U
 13. Prabhu V., Sutton Ch., Sauser W. Creativity and Certain Personality Traits: Understanding the Mediating Effect of Intrinsic Motivation. Creativity Research Journal, 2008, no. 20, pp. 53–66. DOI: 10.1080/10400410701841955
 14. Susanto E., Novitasari Y., Yusuf S. Development of creative personality inventory (CPI): Hypothetical concept. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2018, no. 4, pp. 176–192.
 15. Harlen W. Principles and Big Ideas of Science Education. Available at: https://www.ase.org.uk/bigideas
 16. Karen K.L. Dialogue on Early Childhood Science, Mathematics, and Technology Education First Experiences in Science, Mathematics, and Technology. Available at: http://www.project2061.org/publications/earlychild/online/experience/lind.htm
 17. Svein S. Science and Technology Education Current Challenges and Possible Solutions. Connect (UNESCO International Science, Technology & Environmental Education Newsletter). Available at: https://www.researchgate.net/publication/228840537_Science_and_Technology_Education_Current_Challenges_and_Possible_Solutions
 18. Pernilla S. Technological knowledge in early childhood education: provision by staff of learning opportunities. International Journal of Technology and Design Education, 2020, no. 30, pp. 225–242. Available at: ttps://doi.org/10.1007/s10798-019-09500-0
 19. Duryagina N.N. Konkursno-olimpiadnoe dvizhenie ISERT RAN kak forma realizacii detskogo i molodezhnogo tvorchestva // Problemy i perspektivy razvitiya nauchno-tehnologicheskogo prostranstva: mat-ly nauch. internet-konf., g. Vologda, 26–30 iyunya 2017 g. Vologda: FGBUN VolNC RAN, 2017. 344 s.
 20. Volodkina T. A. Tehnicheskoe tvorchestvo segodnya – vdohnovenie dlya uspeha v professii zavtra // Molodoy uchenyy. 2015. № 12.2 (92.2). S. 14–16. URL: https://moluch.ru/archive/92/20329 (data obrascheniya 25.06.2020).

-->